Trening słuchowy Neuroflow

W Pracowni Terapii i Rozwoju przeprowadzamy badania wyższych funkcji słuchowych w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (C)APD. Prowadzimy aktywny trening słuchowy Neuroflow dzieci, młodzieży i dorosłych u których występują trudności w przetwarzaniu słuchowym (C)APD.

Poprzez systematyczne ćwiczenia słuchowe, angażujące również uwagę i pamięć, możemy trwale poprawić możliwości układu słuchowego! To jak efektywnie mózg przetwarza bodźce słuchowe, wpływa na łatwość przyswajania wiedzy i komunikowania się.

Jeśli Twojemu dziecku nauka czytania/pisania, języków obcych przychodzi z trudem, nie może skupić uwagi, ma problemy w rozumieniu mowy w hałasie/nauczyciela w klasie, to należy sprawdzić, czy przyczyną trudności nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. Aż 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchu. Dobre słyszenie jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia! Terapia Neuroflow ATS jest interaktywnym treningiem wyższych funkcji słuchowych.

KORZYŚCI Z TERAPII NEUROFLOW ATS®:

Usprawnienie rozumienia zdań złożonych, dłuższych poleceń

Lepsze słyszenie mowy w hałasie.

Wydłużenie pamięci i uwagi słuchowej

Poprawa różnicowania dźwięków mowy

Rozwój mowy i komunikacji werbalnej

Poprawa wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Inne często obserwowane korzystne zmiany po treningu  Neuroflow ATS® obejmują:                                

Poprawę pewności siebie

Wzrost samooceny

Obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań

Poprawę komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie jest ryzyko posiadania Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego przez Twoje dziecko odpowiedz na poniższe pytania.

Czy obserwujecie Państwo u dziecka dane zachowanie:

1. Ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas. TAK/NIE
2. Ma trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy.    TAK/NIE
3. Ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych. TAK/NIE
4. Prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi.    TAK/NIE
5. Dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę. TAK/NIE
6. Przy prawidłowej inteligencji, ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauką języków obcych). TAK/NIE
7. Nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu.   TAK/NIE
8. Często “wyłącza się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego. TAK/NIE
9. Ma problemy z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu z rówieśnikami. TAK/NIE
10. Dziecko chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub wielokrotnie na ostre zapalenia ucha, miało lub ma przerośnięty migdałek gardłowy. TAK/NIE

Jeżeli suma odpowiedzi TAK wynosi między 3 a 5 występuje średnie ryzyko APD, sugerowane jest wykonanie testów diagnostycznych  APD.

Jeżeli suma odpowiedzi TAK wynosi powyżej 5 występuje duże prawdopodobieństwo występowania zaburzeń APD i wskazane jest przeprowadzenie dokładnych badań diagnostycznych.

Jak wygląda trening słuchowy Neuroflow?

Trening słuchowy Neuroflow®  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Założenia treningu Neuroflow:

 • Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciągu 7 dni roboczych.
 • Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni.
 • Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 do 9 tygodni.
 • Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.
 • Diagnozy prowadzą certyfikowani Providerzy Treningu Neuroflow ATS, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą.

Wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych w domu:

 • Słuchawki nauszne, stereofoniczne
 • Komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024×768
 • Stabilne połączenie z internetem
 • Przeglądarka, internetowa Chrome lub Firefox
 • Wyłączony AdBlock, lub inna aplikacja blokująca reklamy
 • Włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies.[1]

[1] Informacje zaczerpnięte ze strony: www.neuroflow.pl