Oferta

Oferta psychologiczna skierowana do dzieci, młodzieży ich rodzin oraz osób dorosłych:

 • konsultacja psychologiczna/terapia dzieci/nastolatków 50 min.130 zł.,
 • praca z rodziną 50 min. – 160 zł.,
 • konsultacja/terapia osób dorosłych 50 min.120 zł.,
 • praca z parą 50 min. – 160 zł.,
 • coaching – praca nad rozwojem osobistym 50 min.120 zł.

Oferta logopedyczna skierowana do dzieci w wieku od urodzenia do 3 r.ż., dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:

 • Kompleksowa diagnostyka logopedyczna/ surdologopedyczna (wywiad z rodzicem i badanie dziecka) ok. 90 min.110 zł,
 • Terapia logopedyczna / surdologopedyczna 45 min.80 zł:  
  • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niemówiących – wczesna interwencja logopedyczna (0-3 r.ż.), m.in. stymulacja słuchu i wokalizacji, Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (FTM),
  • terapia dyslalii – terapia wad mowy,
  • trening słuchu dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
  • terapia słuchu i mowy dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz z wszczepionym implantem ślimakowym.
 • Terapia miofunkcjonalna dorosłych 45 min.80 zł
 • Badanie wyższych funkcji słuchowych w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (C)APD ok. 90 min.:
  • dzieci od 4 r.ż. do 6 r.ż. – 150 zł,
  • dzieci powyżej 6 r.ż. – 200 zł
  • dzieci powyżej 8 r.ż., młodzież, dorośli – 200 zł,
 • Aktywny trening słuchowy Neuroflow dla dzieci od 4 r.ż., młodzieży i dorosłych (24treningi do realizacji w domu):
  • I etap – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 270 zł,
  • II etap  – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 260 zł,
  • III etap  – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 250 zł,
  • treningu słuchowy Neuroflow w gabinecie 45 min. 80 zł.