Oferta

Oferta psychologiczna skierowana do dzieci, młodzieży ich rodzin oraz osób dorosłych:

 • konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka/młodzieży, 50 min.160 zł
 • konsultacja rodzinna, 50 min. – 160 zł
 • terapia dzieci, 50 min – 140 zł
 • konsultacja/terapia osób dorosłych, 50 min.130 zł
 • terapia par/małżeństw, 50 min. – 190 zł
 • terapia uzależnień, 50 min. – 150 zł

Oferta logopedyczna

Pracownia oferuje diagnozę i terapię logopedyczną, surdologopedyczną oraz neurologopedyczną dla dzieci (w tym również niemowląt), młodzieży i dorosłych.

 • Konsultacja surdologopedyczna / logopedyczna (dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niemówiące, ocena miofunkcjonalna), ok. 60 min. – 140 zł
 • Konsultacja neurologopedyczna (w przypadku nieprawidłowości u niemowląt i małych dzieci, zaburzeń połykania, zaburzeń oddychania, skróconego wędzidełko, trudności w karmieniu, ocena miofunkcjonalna, dobór regulatora MFS), ok. 60 min. – 180 zł
 • Konsultacja neurologopedyczna – kontrolna (trudności w jedzeniu, kontrola wędzidła), ok. 30 min. – 100 zł
 • Terapia logopedyczna, 45 min. – 100-110 zł:  
  • wczesna interwencja logopedyczna (0-3 r.ż.), m.in. stymulacja słuchu i wokalizacji,
  • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niemówiących,
  • terapia logopedyczna z elementami Metody Krakowskiej
  • terapia karmienia,
  • terapia miofunkcjonalna,
  • terapia dyslalii, terapia wad mowy,
  • terapia słuchu i mowy dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz z wszczepionym implantem ślimakowym,
  • trening słuchu dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • Badanie wyższych funkcji słuchowych w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (C)APD, ok. 60 – 90 min.:
  • dzieci od 4 r.ż. do 6 r.ż. – 170 zł
  • dzieci powyżej 6 r.ż. – 230 zł
  • dzieci powyżej 8 r.ż., młodzież, dorośli – 250 zł
 • Aktywny trening słuchowy Neuroflow dla dzieci od 4 r.ż., młodzieży i dorosłych (24 treningi do realizacji w domu):
  • I etap – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 340 zł
  • II etap  – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 330 zł
  • III etap  – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 320 zł
 • Trening słuchowy Neuroflow realizowany w gabinecie, ok 45 min. – 100zł
 • Badanie kontrolne (między treningami) (C)APD, ok 60 min. – 150zł


Oferta specjalistyczna

 • Konsultacja specjalistyczna (prowadzona przez fizjoterapeutę, terapeutę NDT Bobath, terapeutę integracji sensorycznej), ok. 60 min.:
  • pierwsza wizyta, ok. 60 min. – 150 zł
  • kolejne wizyty, ok 45 min. 120 zł
 • zajęcia z pedagogiem – stymulujące rozwój poznawczy dziecka, 45 min. – 100 zł
 • Opinia po konsultacji ze specjalistą – 100zł – 1 strona, 200zł – 2 strony
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu na terapię jest bezpłatne