Oferta

Oferta psychologiczna skierowana do dzieci, młodzieży ich rodzin oraz osób dorosłych:

 • Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka/młodzieży, 50 min.180 zł
 • Konsultacja rodzinna, 50 min. – 180 zł
 • Terapia dzieci, 50 min – 150-180 zł (spotkania z dzieckiem lub rodzicem 150 zł, spotkania z rodziną 180 zł)
 • Konsultacja/terapia osób dorosłych, 50 min.150 zł
 • Terapia par/małżeństw, 50 min. – 210 zł
 • Terapia uzależnień, 50 min. – 150 zł
 • Konsultacja indywidualna Metodą One Brain, 70 min. – 250zł

Oferta logopedyczna

Pracownia oferuje diagnozę i terapię logopedyczną, surdologopedyczną oraz neurologopedyczną dla dzieci (w tym również niemowląt), młodzieży i dorosłych.

 • Konsultacja logopedyczna / surdologopedyczna (dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niemówiące), ok. 60 min. – 160 zł
 • Konsultacja miofunkcjonalna (w przypadku nieprawidłowości u niemowląt i małych dzieci, zaburzeń połykania, zaburzeń oddychania, skróconego wędzidełka, trudności w karmieniu, ocena miofunkcjonalna), 50 min. – 160 zł:  
 • Konsultacja miofunkcjonalna – kontrolna (trudności w jedzeniu, sprawdzenie wędzidła), 30 min. – 100 zł
 • Terapia logopedyczna, 45 min. – 110 zł:
  • wczesna interwencja logopedyczną (0-3 r.ż.), m.in. stymulację słuchu i wokalizacji,
  • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niemówiących,
  • terapia logopedyczna z elementami Metody Krakowskiej,
  • terapia karmienia,
  • terapia dyslalii, terapię wad mowy,
  • terapia słuchu i mowy dzieci z wadami słuchu oraz z wszczepionym implantem ślimakowym,
  • trening słuchu dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
  • wczesna nauka czytania (symultaniczno-sekwencyjna),
  • masaż logopedyczny.

Oferta diagnozy i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD

Oferujemy diagnozę i treningi słuchowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 • Konsultacja w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD + Test Ozimka, 50 min – 190 zł, (konsultacja obejmuje: wywiad ukierunkowany, analizę wyników badań audiologicznych, Test Ozimka)
 • Badanie wyższych funkcji słuchowych w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (C)APD – platforma Neuroflow,  60 – 90 min. (konsultacja obejmuje: wywiad ukierunkowany, analizę wyników badań audiologicznych, badanie APD na platformie Neuroflow):
  • dzieci od 4 r.ż. do 6 r.ż. – 200 zł,
  • dzieci powyżej 6 r.ż. – 230 zł,
  • dzieci powyżej 8 r.ż., młodzież, dorośli – 250 zł
 • Aktywny trening słuchowy Neuroflow dla dzieci od 4 r.ż., młodzieży i dorosłych (24 treningi do realizacji w domu):
  • I etap – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 340 zł
  • II etap  – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 330 zł
  • III etap  – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 320 zł
 • Trening słuchowy Neuroflow realizowany w gabinecie, ok 45 min. – 100zł
 • Badanie kontrolne (między treningami) (C)APD, ok 60 min. – 150zł

Oferta pedagogiczna

Oferujemy konsultacje i terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce (m.in. nauce czytania, pisania oraz zajęcia stymulujące rozwój poznawczy małego dziecka)

 • Konsultacja pedagogiczna, 60 min – 150 zł
 • Terapia pedagogiczna, 45 min – 110 zł
 • Terapia ręki, 45 min – 110 zł
 • Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy małego dziecka, 45 min – 110 zł
 • Wczesna nauka czytania (metoda sylabowa), 45 min – 120 zł
 • Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych (TUSiE) (zajęcia odbywają się raz w tygodniu, są płatne z góry za cały miesiąc)
  • spotkanie z rodzicem 100 zł
  • spotkania indywidualne z dzieckiem 100 zł
  • spotkanie w grupie 2 – 5-osobowej – 80 zł
  • spotkanie, w grupie 6 – 8-osobowej – 70 zł

Oferta – integracja sensoryczna

 • Konsultacja w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej, 60 min – 150 zł,
 • Diagnoza integracji senosrycznej z opinią (wywiad z rodzicem, obserwacja kliniczna dziecka, testy) 600 zł
 • Zajęcia integracji sensorycznej, 45 min – 120 zł
 • Zajęcia ruchowe integracji międzypółkulowej, 45 min – 120 zł

 • Opinia po konsultacji ze specjalistą – 100 zł – 1 strona, 200 zł – 2 strony,
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu na terapię wydawane jest bezpłatnie.
 • UWAGA! Odwołanie wizyty po godzinie 15:00 dnia poprzedzającego spotkanie wiąże się z opłatą za zarezerwowany termin. Opłata wynosi tyle, co wizyta u danego specjalisty (patrz punkt 6 i 7 Regulaminu Pracowni).