Oferta

Oferta psychologiczna skierowana do dzieci, młodzieży ich rodzin oraz osób dorosłych:

 • konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka/młodzieży 50 min.160 zł.,
 • konsultacja rodzinna 50 min. – 160 zł.,
 • konsultacja/terapia osób dorosłych 50 min.120 zł.,
 • konsultacja pary/małżeńska 50 min. – 160 zł.,
 • psychoterapia dzieci 50 min – 130 zł.

Oferta logopedyczna

Pracownia oferuje diagnozę i terapię logopedyczną, surdologopedyczną oraz neurologopedyczną dla dzieci (w tym również niemowląt), młodzieży i dorosłych.

 • Konsultacja surdologopedyczna / logopedyczna (dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niemówiące), ok. 60 min. – 120 zł,
 • Konsultacja neurologopedyczna (w przypadku nieprawidłowości u niemowląt i małych dzieci, zaburzeń połykania, zaburzeń oddychania, skróconego wędzidełko, trudności w karmieniu), ok. 60 min. – 130 zł,
 • Terapia logopedyczna, 45 min. – 90 zł:  
  • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niemówiących – wczesna interwencja logopedyczna (0-3 r.ż.), m.in. stymulacja słuchu i wokalizacji,
  • Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (FTM),
  • terapia dyslalii – terapia wad mowy,
  • terapia słuchu i mowy dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz z wszczepionym implantem ślimakowym,
  • trening słuchu dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
 • Terapia miofunkcjonalna dorosłych, 45 min. – 90 zł
 • Badanie wyższych funkcji słuchowych w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (C)APD, ok. 60 – 90 min.:
  • dzieci od 4 r.ż. do 6 r.ż. – 150 zł,
  • dzieci powyżej 6 r.ż. – 200 zł
  • dzieci powyżej 8 r.ż., młodzież, dorośli – 230 zł,
 • Aktywny trening słuchowy Neuroflow dla dzieci od 4 r.ż., młodzieży i dorosłych (24 treningi do realizacji w domu):
  • I etap – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 370 zł,
  • II etap  – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 360 zł,
  • III etap  – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 350 zł.

Istnieje możliwość realizacji treningów słuchowych w gabinecie.