O nas

Ewelina Zamojtuk – Pedagog, psycholog, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w procesie certyfikacji. Trener. Coach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Skoncentrowanych na Rozwiązaniach. Zajmuje się interwencją kryzysową oraz terapią dzieci (od lat 3), młodzieży oraz osób dorosłych. Poza terapią prowadzi warsztaty dla rodziców, opiekunów i nauczycieli oraz zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorka szkoleń dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – “Zrozumieć dziecko. Etapy w rozwoju i kryzysy z tym związane”, “Budowanie poczucia bezpieczeństwa u dzieci”. Współautorka warsztatów dla rodziców dzieci w wieku 3-12 lat w oparciu o metodę B. Furmana “Jestem z Ciebie Dumny!”. Ukończyła szkolenia specjalistyczne w nurcie TSR m.in.: “Interwencja kryzysowa”, “Praca z dzieckiem/młodzieżą i rodziną”, “Praca z rodziną w obliczu rozwodu”, “Praca z dzieckiem w obliczu lęku”.

Ewelina Zamojtuk – ZnanyLekarz.pl

Magdalena E. Maj – Surdologopeda. Terapeuta treningu słuchowego Neuroflow. Zajmuje się terapią dzieci w wieku od urodzenia do 3 r.ż., dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, stymulacje słuchu i wokalizacji małego niemówiącego dziecka, terapie karmienia, terapie wad wymowy. Specjalizuje się w pracy z dzieci z wadami słuchu korzystających z aparatów słuchowych oraz po wszczepieniu implantów ślimakowych. Przeprowadza badania w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego, zajmuje się treningiem wyższych funkcji słuchowych dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (C)APD. Ukończyła szkolenia i kursy w zakresie m.in. neurorehabilitacji traktu ustno-twarzowego, oceny odruchów pierwotnych traktu ustno-twarzowego – terapii w podejściu neurorozwojowym, diagnozy i usprawniania zaburzeń połykania u dzieci i dorosłych, stymulacji wokalizacji i rozumienia małego niemówiącego dziecka, diagnozy i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, metody integracji sensorycznej we wspomagania rozwoju mowy dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, kinesiotaping’u w logopedii oraz diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow ATS.

Diana Sumbo-Sawicka – Psycholog i pedagog, terapeuta I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT- Brief Solution Focussed Therapy). Ma piętnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Swoje umiejętności rozwijała i rozwija podczas pracy w świetlicach socjoterapeutycznych, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, udziela wsparcia przyszłym rodzicom adopcyjnym, wychowankom z Domu Dziecka oraz dzieciom cudzoziemców, w przedszkolu oraz w gabinetach terapeutycznych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznym interwizjom. Aktualnie przechodzi szkolenia specjalistyczne w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (praca z ludźmi w obliczu lęku, praca z dzieckiem i jego rodziną – Kid’s Skills).

Agnieszka Mejsak – Terapeuta I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, terapeuta metody One Brain oraz mediator sądowy, pozasądowy i rodzinny. Zajmuje się konsultacjami psychologicznymi i terapią osób dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudnych sytuacji życiowych, w tym zawodowych (wypalenie zawodowe, mobbing, utrata pracy), osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym, lepszym radzeniem sobie z codziennymi trudnościami i stresem. Oferuje wsparcie osobom dążącym do realizacji takich celów jak stworzenie satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, wzrost pewności siebie czy też wprowadzenie prozdrowotnych zmian w stylu życia (ukończony kurs psychodietetyki).