O nas

Ewelina Zamojtuk – Pedagog, psycholog, terapeuta II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Trener. Coach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Skoncentrowanych na Rozwiązaniach. Zajmuje się interwencją kryzysową oraz terapią dzieci (od lat 3), młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Z powodzeniem prowadzi sesje coachingowe dla młodzieży oraz osób dorosłych, którzy dążą do zmiany w swoim życiu, do swego rozwoju. Autorka szkoleń dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – “Zrozumieć dziecko. Etapy w rozwoju i kryzysy z tym związane”, “Budowanie poczucia bezpieczeństwa u dzieci”. Współautorka (razem z psychologiem – Barbarą Kozłowską) warsztatów  dla rodziców dzieci w wieku 3-12 lat w oparciu o metodę B. Furmana “Jestem z Ciebie Dumny!”. Ukończyła szkolenia specjalistyczne w nurcie TSR m.in.: “Interwencja kryzysowa”, “Praca z dzieckiem/młodzieżą i rodziną”, “Praca z rodziną w obliczu rozwodu”, “Praca z dzieckiem w obliczu lęku”.

Ewelina Zamojtuk – ZnanyLekarz.pl

Magdalena E. Maj – Surdologopeda. Terapeuta treningu słuchowego Neuroflow. Zajmuje się terapią dzieci w wieku od urodzenia do 3 r.ż., dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, stymulacje słuchu i wokalizacji małego niemówiącego dziecka, terapie karmienia, terapie wad wymowy. Specjalizuje się w pracy z dzieci z wadami słuchu korzystających z aparatów słuchowych oraz po wszczepieniu implantów ślimakowych. Przeprowadza badania w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego, zajmuje się treningiem wyższych funkcji słuchowych dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (C)APD. Ukończyła szkolenia i kursy w zakresie m.in. neurorehabilitacji traktu ustno-twarzowego, oceny odruchów pierwotnych traktu ustno-twarzowego – terapii w podejściu neurorozwojowym, diagnozy i usprawniania zaburzeń połykania u dzieci i dorosłych, stymulacji wokalizacji i rozumienia małego niemówiącego dziecka, diagnozy i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, metody integracji sensorycznej we wspomagania rozwoju mowy dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, kinesiotaping’u w logopedii oraz diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow ATS.

Diana Sumbo-Sawicka – Jestem mgr psychologii i mgr pedagogiki, terapeutą I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT- Brief Solution Focussed Therapy). Mam piętnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Swoje umiejętności rozwijałam i rozwijam podczas pracy w świetlicach socjoterapeutycznych, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, udzielam wsparcia przyszłym rodzicom adopcyjnym, wychowankom z Domu Dziecka oraz dzieciom cudzoziemców, w przedszkolu oraz w gabinetach terapeutycznych. Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznym interwizjom.

Agnieszka Mejsak – Jestem terapeutą I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, terapeutą metody One Brain oraz mediatorem sądowym, pozasądowym i rodzinnym. Zajmuję się konsultacjami psychologicznymi i terapią młodzieży (od 16 roku życia) oraz osób dorosłych. Pracuję z osobami doświadczającymi trudnych sytuacji życiowych, w tym zawodowych (wypalenie zawodowe, mobbing, utrata pracy), osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym, lepszym radzeniem sobie z codziennymi trudnościami i stresem. Oferuję wsparcie osobom dążącym do realizacji takich celów jak stworzenie satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, wzrost pewności siebie czy też wprowadzenie prozdrowotnych zmian w stylu życia (ukończony kurs psychodietetyki).

Paulina Bińczak – Jestem logopedą z 10-letnim doświadczeniem. W 2021 roku uzyskałam dwie specjalizacje z zakresu wczesnej interwencji neurologopedycznej oraz neurologopedii dzieci i dorosłych. W swojej pracy patrzę całościowo na pacjenta. Współpracuję z lekarzami oraz innymi specjalistami, aby jak najlepiej pomóc dziecku.
Prowadzę konsultacje dla dzieci (od okresu niemowlęcego) w zakresie oceny wędzidełka oraz trudności w karmieniu.
Zapraszam również na konsultacje rodziców, których niepokoi rozwój mowy ich dziecka.