O nas

Ewelina Zamojtuk – Pedagog, psycholog, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w procesie certyfikacji. Trener. Coach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Skoncentrowanych na Rozwiązaniach. Zajmuje się interwencją kryzysową oraz terapią dzieci (od lat 3), młodzieży oraz osób dorosłych. Poza terapią prowadzi warsztaty dla rodziców, opiekunów i nauczycieli oraz zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorka szkoleń dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – “Zrozumieć dziecko. Etapy w rozwoju i kryzysy z tym związane”, “Budowanie poczucia bezpieczeństwa u dzieci”. Współautorka warsztatów dla rodziców dzieci w wieku 3-12 lat w oparciu o metodę B. Furmana “Jestem z Ciebie Dumny!”. Ukończyła szkolenia specjalistyczne w nurcie TSR m.in.: “Interwencja kryzysowa”, “Praca z dzieckiem/młodzieżą i rodziną”, “Praca z rodziną w obliczu rozwodu”, “Praca z dzieckiem w obliczu lęku”.

Ewelina Zamojtuk – ZnanyLekarz.pl

Magdalena E. Maj – Surdologopeda. Terapeuta treningu słuchowego Neuroflow. Zajmuje się terapią dzieci w wieku od urodzenia do 3 r.ż., dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, stymulacje słuchu i wokalizacji małego niemówiącego dziecka, terapie karmienia, terapie wad wymowy. Specjalizuje się w pracy z dzieci z wadami słuchu korzystających z aparatów słuchowych oraz po wszczepieniu implantów ślimakowych. Przeprowadza badania w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego, zajmuje się treningiem wyższych funkcji słuchowych dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (C)APD. Ukończyła szkolenia i kursy w zakresie m.in. neurorehabilitacji traktu ustno-twarzowego, oceny odruchów pierwotnych traktu ustno-twarzowego – terapii w podejściu neurorozwojowym, diagnozy i usprawniania zaburzeń połykania u dzieci i dorosłych, stymulacji wokalizacji i rozumienia małego niemówiącego dziecka, diagnozy i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, metody integracji sensorycznej we wspomagania rozwoju mowy dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, kinesiotaping’u w logopedii oraz diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow ATS.

Diana Sumbo-Sawicka – Psycholog i pedagog, terapeuta I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT- Brief Solution Focussed Therapy). Ma piętnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Swoje umiejętności rozwijała i rozwija podczas pracy w świetlicach socjoterapeutycznych, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, udziela wsparcia przyszłym rodzicom adopcyjnym, wychowankom z Domu Dziecka oraz dzieciom cudzoziemców, w przedszkolu oraz w gabinetach terapeutycznych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznym interwizjom. Aktualnie przechodzi szkolenia specjalistyczne w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (praca z ludźmi w obliczu lęku, praca z dzieckiem i jego rodziną – Kid’s Skills).

Agnieszka Mejsak – Terapeuta I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, terapeuta metody One Brain oraz mediator sądowy, pozasądowy i rodzinny. Zajmuje się konsultacjami psychologicznymi i terapią osób dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudnych sytuacji życiowych, w tym zawodowych (wypalenie zawodowe, mobbing, utrata pracy), osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym, lepszym radzeniem sobie z codziennymi trudnościami i stresem. Oferuje wsparcie osobom dążącym do realizacji takich celów jak stworzenie satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, wzrost pewności siebie czy też wprowadzenie prozdrowotnych zmian w stylu życia (ukończony kurs psychodietetyki).

Anna GermanNeurologopeda, pedagog, provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, terapeuta karmienia, instruktor masażu Shantali, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej. Ukończyła podyplomowe studium neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a wcześniej również Podyplomowe Studium z Terapii pedagogicznej na Uniwersytecie w Białymstoku; Logopedia jest jej pasją, i w tym kierunku rozwija się i realizuje. Od 15 lat pracuje jako logopeda. W swojej pracy patrzy na dziecko holistycznie, dlatego też systematycznie uczestniczy w szkoleniach, kursach i konferencjach, m.in.: „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów” – moduł I, II; „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”; „Integracja odruchów ustno-twarzowych poziom I”; „Stymulacja traktu ustno-twarzowego”. Nie obca jest jej wiedza z zakresu ortodoncji, którą zdobyła w trakcie szkoleń m.in. : „ocena funkcjonalna traktu istno-twarzowego. MIoterapia ”; „Interdyscyplinarne leczenie wad zgryzu, artykulacji, narządu ruchu i postawy ciała”; „Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii.” Certyfikowane „Modułowe szkolenie MFS” nadające tytuł: terapeuty ortodoncji funkcjonalnej. W ostatnim czasie zdobyła również kwalifikacje do wykonywania elektrostymulacji ENMOT.

Oliwia Piórkowska – Logopeda. Fonoaudiolog. Absolwentka kierunku Logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Pracuje z dziećmi od 3 roku życia, w wieku wczesnoszkolnym oraz szkolnym. Prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz koryguje wady wymowy. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika, które pozwoliły jej zdobyć odpowiednie podejście oraz umiejętności do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczy w licznych szkoleniach stale rozwijając swoje umiejętności logopedyczne.

Marta KullingLogopeda. Fonoaudiolog. Zajmuje się konsultacją i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju, wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, wadami słuchu. Prowadzi konsultacje dzieci, w tym niemowląt w zakresie oceny wędzidełka i trudności w karmieniu. W terapii wykorzystuje elementy metody krakowskiej, której głównym założeniem jest stymulacja i rozwój wszystkich funkcji poznawczych. Zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi prowadzi terapię miofunkcjonalną oraz terapię manualną. Cechuje ją holistyczne, jednocześnie bardzo indywidualne podejście do pacjenta. Doświadczenie zdobywała w renomowanych ośrodkach terapeutycznych i przedszkolach. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w tym m.i.n: symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka, budowanie systemu językowego u dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi, stymulacja procesów myślenia, odruchy pierwotne traktu ustno-twarzowego, strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslali obwodowej, ocena miofunkcjonalna traktu ustno-twarzowego, staw skroniowo-żuchwowy. techniki manualne, terapia manualna w logopedii.

Ewelina BatruchFizjoterapeuta NDT- Bobath, Terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku fizjoterapia. Ukończone kursy i szkolenia: NDT- Bobath, PNF, Integracja Sensoryczna (kurs oraz studia podyplomowe), Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci, Fizjoterapia Dziecka Ryzyka, Wrażliwe niemowlę, a zaburzenia sensoryczne SensiBABY, Rozwój i pielęgnacja niemowlęcia, Osteopatyczne podejście do badania noworodków i niemowląt, Terapia Wisceralna w praktyce w ujęciu osteopatycznym, Wielowymiarowe spojrzenie na skoliozy, Radiologia kręgosłupa, Warsztaty Masażu Metodą Shantali, Kinesiotaping, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP, Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii ręki, Integracja odruchów ustno-twarzowych oraz Odruchów Dynamicznych i Posturalnych I i II stopnia MNRI dr S. Masgutovej, Dziecko wiotkie z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym, Podstawy masażu logopedycznego, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych AAC (dr Grycman), System Językowo- Migowy na poziomie elementarnym i średnio zaawansowanym w Polskim Związku Głuchych, Terapia behawioralna w teorii i praktyce (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej). Praca z dzieckiem jest satysfakcjonująca, a z drugiej strony od dziecka można się bardzo dużo nauczyć, wystarczy być otwartym na jego sygnały.