Co z tym stresem? Sposoby radzenia.

Warsztaty „Co z tym stresem? Sposoby radzenia” skierowane są do młodzieży w wieku 12-17 lat, mają na celu nabycie wiedzy czym jest stres, kiedy jest dla nas szkodliwy i jak sobie z nim radzić. Zajęcia obejmują 5 spotkań po 2 godziny.

Szczegółowy program warsztatów:

Spotkanie 1.

Wprowadzenie, kontrakt grupowy, program warsztatów, oczekiwania uczestników.

Czym jest stres – wróg czy przyjaciel? Eustres i dystres.

Błędy w myśleniu – ćwiczenia.

Spotkanie 2.

Co decyduje o przeżywaniu przez nas stresu?

Budowanie zdrowego myślenia – 5 zasad. Wpływ języka na nasze emocje i działania.

ABCD emocji. Postawy i przekonania, które nami kierują.

Spotkanie 3.

Sposoby reagowania na stres: konfrontacja, planowanie rozwiązania problemu, dystansowanie się, unikanie/ucieczka i in. Techniki radzenia sobie ze stresem:

– technika natychmiastowej redukcji stresu,

– trening autogenny Schulza.

Spotkanie 4.

Trening relaksacyjny Jacobsona.

Spotkanie 5.

Mindfulness – trening uważności.

Zapisy i informacje o warsztatach:
ORGANIZATOR: Pracownia Terapii i Rozwoju Ewelina Zamojtuk
ZAPISY: zamojtuk.ptir@gmail.com lub pod nr tel 733 429 033; przy zgłoszeniach mailowych prosimy o podawanie nr telefonu kontaktowego. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia.
MIEJSCE: Pracownia Terapii i Rozwoju
ul. Choroszczańska 17 lok. 106/107
15-732 Białystok

Osoby prowadzące:
Ewelina Zamojtuk
Barbara Kozłowska

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu się grupy, osoby zainteresowane proszone są o wpłatę zaliczki, terminy spotkań zostaną ustalone po skompletowaniu grupy.