Strefa rodzica

Pierwsze spotkanie Rodziny z terapeutą

Najlepiej, gdy na pierwsze spotkanie przychodzi Rodzic/Rodzice bez Dziecka, ale zawsze ostateczną decyzję podejmują Rodzice co do obecności dziecka na pierwszym spotkaniu.
Podczas pierwszej sesji rozmawiamy o celu wizyty (problemach), oczekiwaniach Rodzica/Rodziców, rozwoju Dziecka na poszczególnych etapach jego życia, przebytych chorobach (warto zabrać ze sobą posiadaną dokumentację dotyczącą dziecka – książeczka zdrowia, karty informacyjne ze szpitala, orzeczenia, opinie), jak również wpływie środowiska, osób dorosłych, rówieśników i innych okoliczności mających wpływ na jego rozwój. Na rozmowę Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mogą przynieść rysunki, kolorowanki, zeszyty. Dziecko w gabinecie terapeutycznym jest klientem, który  wymaga szczególnej troski. Zapytacie Państwo „Dlaczego?”.
Dziecko jest klientem niedobrowolnym. Co to oznacza? Dziecko nie wejdzie do gabinetu i nie powie, że ma problem, ponieważ dziecięcy świat jest od nich wolny. To opiekunowie „mają problem z dzieckiem – jego zachowaniem, emocjami”. Takim problemem mogą być np. dziecięce lęki i niepokoje, agresja, moczenie się. Celem najważniejszym w nawiązaniu kontaktu terapeuty z Dzieckiem jest sprawienie, aby czuło się w gabinecie bezpiecznie i robiło to, co lubi robić najbardziej i w czym jest dobre – np. zabawa klockami, lalkami, pluszakami, rysowanie, ciastolina. Może zdarzyć się, że Dziecko nie będzie chciało wejść do gabinetu, wówczas terapeuta, Rodzic i Dziecko mogą wyjść na spacer.
Czas trwania spotkania 50 minut.

Indywidualne spotkanie Dziecka z terapeutą

Podczas spotkania terapeuta podejmuje pracę z Dzieckiem w oparciu o jego mocne strony z wykorzystaniem form i metod pracy atrakcyjnych dla dziecka – np. rozmowa, zabawa, praca plastyczna.
Czas trwania spotkania 50 minut. Spotkanie podzielone jest na dwie części:
1. praca z Dzieckiem 30 – 40 minut (czas pracy podyktowany jest wiekiem dziecka),
2. rozmowa podsumowująca z Rodzicem/Rodzicami i Dzieckiem.

Podczas pracy z Dzieckiem może okazać się, że niezbędna jest obecność Rodzica/Rodziców w celu wzmocnienia procesu terapeutycznego. Wówczas całe spotkanie (50 minut) poświęcone jest Rodzinie.